تعرفه خدمات مانیتورینگ نت نگار

خدمات سرویس نت نگار دارای ۳۰ روز گارانتی برگشت هزینه است پس نگران نباشید .

استانداردرایگان


حداکثر ۳مانیتور

۱موقعیت جغرافیایی

حداقل بازه زمانی (Interval)

۵ دقیقه

تحمل خطا

اطلاع رسانی ها

Webhook


وبسایت و سرویس خود را رایگان مانیتور کنید

ثبت نام رایگان

پیشرفته۱۵۰ هزار تومان / سالانه


حداکثر ۶مانیتور

۵ موقعیت جغرافیایی

حداقل بازه زمانی (Interval)

۱ دقیقه

تحمل خطا

اطلاع رسانی ها

Webhook


۳۰ روز گارانتی برگشت هزینه

شروع کنید

فوق پیشرفته۴۰۰ هزار تومان / سالانه


حداکثر ۳۰مانیتور

۸ موقعیت جغرافیایی

حداقل بازه زمانی (Interval)

۱۰ ثانیه

تحمل خطا

اطلاع رسانی ها

Webhook


۳۰ روز گارانتی برگشت هزینه

شروع کنید
وب سایت و سرویس آنلاین خود را با سرویس نت نگار پایش کنید

ثبت نام رایگان