تعرفه خدمات مانیتورینگ نت نگار

خدمات سرویس نت نگار دارای ۳۰ روز گارانتی برگشت هزینه است پس نگران نباشید.

رایگان


رایگان

مانیتورینگ از دیتا سنتر های داخلی
حداکثر مانیتور ۲
تعداد تریگر
تعداد موقعیت های جغرافیایی ۱

حداقل بازه زمانی (Interval) دقیقه

۵
حداکثر تحمل خطا ۲

اطلاع رسانی ها

پیشرفته


۱۵۰ هزار تومان سالیانه

مانیتورینگ از دیتا سنتر های داخلی
حداکثر مانیتور ۵
تعداد تریگر
تعداد موقعیت های جغرافیایی ۵

حداقل بازه زمانی (Interval) دقیقه

۱
حداکثر تحمل خطا

اطلاع رسانی ها

فوق پیشرفته


۴۰۰ هزار تومان سالیانه

مانیتورینگ از دیتا سنتر های داخلی
حداکثر مانیتور ۳۰
تعداد تریگر
تعداد موقعیت های جغرافیایی ۱۰

حداقل بازه زمانی (Interval) ثانیه

۱۰
حداکثر تحمل خطا

اطلاع رسانی ها

سوالات متداول

سوالات رایج درباره تعرفه خدمات مانیتورینگ نت نگار

وب سایت و سرویس آنلاین خود را با سرویس نت نگار مانیتور کنید