راهنمای اتصال به سرویس های مختلف

راهنمای اتصال به تماس صوتی

راهنمای اتصال به پیامک

راهنمای اتصال به Webhook

راهنمای اتصال به Telegram

راهنمای اتصال به Slack

پیامک و تماس

برای اتصال پیامک و تماس صوتی به نت نگار، نیاز به API Key دارید.


قدم اول — عضویت در کاوه نگار

ابتدا وارد صفحه https://panel.kavenegar.com/client/membership/register و ثبت نام کنید

guide_for_creators_-_create_a_workspace.png



قدم دوم — دریافت کد فعال سازی

در این مرحله یک کد فعال سازی به شماره همراه شما ارسال می شود. پس از دریافت، کد را در این قسمت وارد کنید

guide_for_creators_-_create_a_workspace.png



قدم سوم و آخر — استفاده از API Key ایجاد شده

در نهایت به صفحه https://panel.kavenegar.com/Client/setting/account رفته و API Key خود را کپی نمایید


حال وارد پنل کاربری خود شوید و لینک کپی شده را وارد نمایید.

img

سرویس مانیتورینگ رایگان

ابتدا میزان دقت و کیفیت خدمات نت نگار را بررسی کنید و سپس اقدام به خرید کنید

ثبت نام رایگان

Webhook

وب هوک در واقع HTTP Callback سفارشی هست که رویداد اطلاع رسانی به URL انتخابی شما ارسال می شود.کاربران می توانند آن را برای رویداد هایی که اتفاق می افتد روی یک سایت برای فراخوانی در سایت های دیگر پیکر بندی کنند.

پارامترهای ورودی به شرح زیر است :

zoneName نام موقعیت

monitorName نام مانیتور

kind اختلال (۱) یا رفع اختلال (۰)

triggerType نوع تریگر

value مقدار بازگشتی

operatorType نوع عملیات

defaultValue مقدار پیش فرض

برای مثال URL سفارشی میتواند چیزی شبیه این باشد :

https://yoursite.com/callback?token=eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9eyJzdWI

درنهایت به محض اتفاق افتادن یک رویداد لینک زیر به همراه پارامتر های ورودی بصورت زیر فراخوانی خواهد شد :

https://yoursite.com/callback?token=eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9eyJzdWI&zoneName=iran&kind=1&monitorName=test&triggerType=1&value=1&defaultValue=1
مقدار بازگشتی

مقدار بازگشتی نسبت به نوع تریگر مشخص می شود. برای مثال اگر نوع تریگر Response Time باشد، مقدار بازگشتی می تواند ۱۰۰۰ میلی ثانیه باشد.

نوع تریگر
مقدار توضیحات
۴ Status Page
۵ Response Time
۹ Body
۱۰ Header
۱۱ Body Json
نوع عملیات
مقدار توضیحات
۱ مساوی
۲ بزرگتر
۳ کمتر
۴ مخالف
۵ شامل
۶ عدم شمول
۷ میانگین

سرویس مانیتورینگ رایگان

ابتدا میزان دقت و کیفیت خدمات نت نگار را بررسی کنید و سپس اقدام به خرید کنید

ثبت نام رایگان
img

Telegram

برای اتصال تلگرام به نت نگار، نیاز به API Key دارید.


قدم اول — ساختن گروه

وارد اکانت تلگرام خود شده و یک گروه بسازید

telegram



قدم دوم — اضافه کردن Netnegarbot به گروه

Netnegarbot را جستجو کرده و آن را به گروه خود اضافه نمایید

telegram



قدم سوم و آخر — استفاده از ID فرستاده شده

بلافاصله پس از اضافه شدن ربات نت نگار به گروه ، ID گروه به شما فرستاده می شود.


حال وارد پنل کاربری خود شوید و ID کپی شده را وارد نمایید.

img

سرویس مانیتورینگ رایگان

ابتدا میزان دقت و کیفیت خدمات نت نگار را بررسی کنید و سپس اقدام به خرید کنید

ثبت نام رایگان

Slack

برای اتصال Slack به نت نگار، شما نیاز به یک Incoming Webhooks دارید تا روی کانال Slack تان تنظیم کنید که به محض رخ دادن تریگر اعضای گروه از آن مطلع شوند.


قدم اول — ساخت workspace

ابتدا وارد صفحه slack.com/create شوید و یک workspace جدید بسازید

guide_for_creators_-_create_a_workspace.png



قدم دوم — ساخت یک incoming-webhook

سپس وارد صفحه my.slack.com/services/new/incoming-webhook شوید و یک incoming-webhook جدید بسازید

guide_for_creators_-_create_a_workspace.png



قدم سوم و آخر — استفاده از لینک ایجاد شده Webhook URL

در نهایت لینک ایجاد شده را کپی نمایید


حال وارد پنل کاربری خود شوید و لینک کپی شده را وارد نمایید.

وب سایت و سرویس آنلاین خود را با سرویس نت نگار مانیتور کنید
ثبت نام رایگان